SPREHOD MED SLAMNIKARSKIMI TOVARNAMI V DOMŽALAH

V Sprehod med slamnikarskimi tovarnami v Domžalah je vključenih 13 točk, ki predstavljajo okvir zgodbe, hkrati pa ima vsaka od njih svojo zgodbo.

 

IMAJO DOMŽALE IDENTITETO?

Lokalna identiteta se lahko vzpostavi takrat, ko lokalna skupnost svojo dediščino prepozna, jo razume in do nje vzpostavi pozitiven odnos. Z odprtjem Slamnikarskega muzeja Domžale se je slamnikarska dediščina približana lokalnemu prebivalstvu in z aktivnostmi muzeja lahko postane močnejši del lokalne identitete. Kljub temu pa tudi v prostoru, v samem mestu, še vedno obstajajo stavbe in območja, ki lahko pripovedujejo slamnikarske zgodbe zunaj muzejske razstave. Poleg zgodb delavcev in tovarn pa lahko pripovedujejo tudi zgodbo nastajanja in spreminjanja podobe mesta.

A Walk through the straw hat factories

A Walk through the straw hat factories consists of 13 locations telling us the frame of the story, while each of them is having a story on its own.

 

Do Domžale have an identity?

The local identity can be established when the local community identifies its heritage, understands it, and established the positive attitude towards it. With the opening of the Straw Hat Museum Domžale, the straw hat heritage has approached to the local population. With the museum activities, it can become the stronger part of the local identity. On the other hand, in the town itself, there are some buildings and areas telling us the straw hat stories outside the museum exhibition. Besides the stories of the workers and about the factories, they can also tell us the story of the formation and transformation of the city image.

Industrijska dediščina kot identiteta

Zgodovina slamnikarstva, kot nam je poznana iz dostopnih virov, je pomembno vplivala na življenje in razvoj Domžal in okolice. Vsebina interpretacije tematske poti je dediščina slamnikarskih tovarn v prostoru – torej spremembe, ki jih je povzročila industrializacija v in zaradi česar se je podoba Domžal v zadnjih 150 letnih popolnoma spremenila.

Lokalna identiteta se lahko vzpostavi takrat, ko lokalna skupnost svojo dediščino prepozna, jo razume in do nje vzpostavi pozitiven odnos. Z odprtjem Slamnikarskega muzeja Domžale se je slamnikarska dediščina približana lokalnemu prebivalstvu in z aktivnostmi muzeja lahko postane močnejši del lokalne identitete. Kljub temu pa tudi v prostoru, v samem mestu, še vedno obstajajo stavbe in območja, ki lahko pripovedujejo slamnikarske zgodbe zunaj muzejske razstave. Poleg zgodb delavcev in tovarn pa lahko pripovedujejo tudi zgodbo nastajanja in spreminjanja podobe mesta.

Industrial heritage as identity

As we know it from the available sources, the history of the straw hat making had an important influence on the life and development of the Domžale and the surrounding. The contents of the interpretation on the thematic trail are the heritage of the straw hat factories in space – so, the changes that were caused by the industrialisation. That’s the reason for the total change of Domžale in the past 150 years.

The local identity can be established when the local community identifies its heritage, understands it, and established the positive attitude towards it. With the opening of the Straw Hat Museum Domžale, the straw hat heritage has approached to the local population. With the museum activities, it can become the stronger part of the local identity. On the other hand, in the town itself, there are some buildings and areas telling us the straw hat stories outside the museum exhibition. Besides the stories of the workers and about the factories, they can also tell us the story of the formation and transformation of the city image.