SPREHOD MED SLAMNIKARSKIMI TOVARNAMI V DOMŽALAH

V Sprehod med slamnikarskimi tovarnami v Domžalah je vključenih 13 točk, ki predstavljajo okvir zgodbe, hkrati pa ima vsaka od njih svojo zgodbo.

 

IMAJO DOMŽALE IDENTITETO?

Lokalna identiteta se lahko vzpostavi takrat, ko lokalna skupnost svojo dediščino prepozna, jo razume in do nje vzpostavi pozitiven odnos. Z odprtjem Slamnikarskega muzeja Domžale se je slamnikarska dediščina približana lokalnemu prebivalstvu in z aktivnostmi muzeja lahko postane močnejši del lokalne identitete. Kljub temu pa tudi v prostoru, v samem mestu, še vedno obstajajo stavbe in območja, ki lahko pripovedujejo slamnikarske zgodbe zunaj muzejske razstave. Poleg zgodb delavcev in tovarn pa lahko pripovedujejo tudi zgodbo nastajanja in spreminjanja podobe mesta.

A Walk through the straw hat factories

A Walk through the straw hat factories consists of 13 locations telling us the frame of the story, while each of them is having a story on its own.

 

Do Domžale have an identity?

The local identity can be established when the local community identifies its heritage, understands it, and established the positive attitude towards it. With the opening of the Straw Hat Museum Domžale, the straw hat heritage has approached to the local population. With the museum activities, it can become the stronger part of the local identity. On the other hand, in the town itself, there are some buildings and areas telling us the straw hat stories outside the museum exhibition. Besides the stories of the workers and about the factories, they can also tell us the story of the formation and transformation of the city image.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s