Aktualno

Kul Dedi Digit BLOG

 

18

Naš Kul Dedi Digit projekt je že čisto pri koncu. V zadnjem mesecu smo že skoraj do konca dopolnili in prevedli v Angleščino spletno stran slamnikarske poti, do konca smo spisali trženjski načrt za Slamnikarski muzej Domžale in končali osnutek interaktivne aplikacije za vodenje po slamnikarski poti.
Seveda pa smo se še pripravljali na simpozij in odprtje razstave, ki nas čaka 25. oktobra 2017 v Slamnikarskem muzeju v Domžalah. Oblikovali smo letake in plakate, posneli fotografije modernejših izdelkov iz slame oblikovalke dr. Gabrijele Fužir Bauer, ki bodo na ogled na razstavi. Prav tako izdelujemo podobne izdelke prototipov, ki jih bo možno kupiti.

Our Kul Dedi Digit project is coming to an end. In the last month, we already almost completed and translated our website in English, we finished the marketing plan for the Straw Hat Museum Domžale and finished the draft of an interactive application for the straw hat thematic trail.

Of course, we were also preparing for our symposium and the opening of the exhibition, which will be held on October 25th, 2017 at the Straw Hat Museum in Domžale. We created the flyers and posters, took photos of modern products from straw, designed by Gabrijela Fužir Bauer, PhD, that will be on displayed at the exhibition. We are also making similar prototype products that will be available for purchase.

17

 

Ob jubilejni 20. sezoni Kulturnega Doma Franca Bernika Domžale se med drugim ustvarja tudi nova vizualna podoba programske knjižnice za sezono 2017/2018. Izvirno fotografijo, ki je na kakršnkoli način povezana s številom 20, so posneli študentje pri projektu Kul Dedi Digit.
Tudi vi nam lahko svoji izvirno fotografijo posredujete na e-mail naslov dedidigit@gmail.com.

During the jubilee 20th season of the Franc Bernik Cultural Center Domžale, a new visual image of the programming library for the 2017/2018 season has been created. The unique photograph, which is in any way related to the number 20, was shot by students of the Kul Dedi Digit project.
You also can send us your unique photo on our e-mail dedidigit@gmail.com.

 

 

 

16

 

Na današnji deževen dan, ko so se temperature spustile za 15 stopinj, se je ekipa Kul Dedi Digit dobila na rednem sestanku v Slamnikarskem muzeju v Domžalah. Študente projekta čaka še nekaj dela, v osnovi pa se projekt izteka.

On today’s rainy day, when the temperature dropped for 15 degrees, our Kul Dedi Digit team met for their annual meeting in the Straw Hat Museum in Domžale. Our students still have some work to do, but the project is slowly coming to an end.

 

 

15

 

Na simpoziju pred odprtjem razstave v Slamnikarskem muzeju boste lahko spoznali tudi študente projekta Kul Dedi Digit, ki bodo predstavili namen, potek in rezultate projekta.
Dogodek pričenjamo 25. oktobra 2017 ob 16. uri s strokovnim simpozijem Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni (v)pogledi, ki bo slamnikarstvo obravnaval v luči evropske, regionalne in lokalne dediščine. Zaključek simpozija bo pospremilo odprtje razstave Novo poglavje slamnikar-stva/-ja ob 19. uri, avtorice in projektne mentorice dr. Gabrijela Fužir Bauer.

At the symposium before the opening of the exhibition at the Straw Hat Museum, you will be also able to meet the students of Kul Dedi Digit project. They will present you the aim, process and the results of the project.
The event will begin 25th October at 4 P.M. with a professional symposium Domžale and the straw hat industrial heritage: contemporary (in)sights – it will consider the straw hat making in the light of European, regional, and local heritage. The closure of symposium will be accompanied by the opening of the exhibition New chapter of the straw hat make-ing/-er at 7 P.M., of an author and a project mentor Gabrijela Fužir Bauer, PhD.

 

 

14

Na razstavi Novo poglavje slamnikar-stva/-ja oblikovalke dr. Gabrijele Fužir Bauer v okviru Kul Dedi Digit projekta si boste, poleg unikatnega nakita, lučk in torbic iz slame, lahko ogledali tudi prototipe pohištva z detajli iz predelane slame.
Na slikah lahko vidite našo oblikovalko pri testiranju pozicij, barvnih kombinacij in oblik slamnatih ploskev na oblike in dimenzije pohištva. Gre za cepljena slamnata stebla, obarvana, zlikana, prilepljena na tanek papir v barvne slamnate ploskve, ki so bile nato, po predhodno izdelani šabloni, izrezane v oblike, ki bodo v naslednjem koraku aplicirane na les (dele pohištva).
Se vidimo na odprtju razstave 25. oktobra 2017 v Slamnikarskem muzeju v Domžalah!

At the exhibition New chapter of the straw hat make-ing/-er of a designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD, you will see unique jewellery, lamps, and handbags made of straw, but also prototypes of furniture with straw details.
On the pictures, you can see our designer at the testing of positions, colour combinations and shapes of straw surfaces on shapes and dimensions of furniture. Straw stems are dyed, ironed, and glued on thin paper into colourful straw surfaces. Those are then cut according to the pattern into shapes that will be applied to the wood (parts of furniture) in the next step.
See you at the opening of the exhibition on October 25th, 2017, at the Straw Hat Museum in Domžale!

 

 

13

 

Domžale in slamnikarska industrijska – simpozij z odprtjem razstave

25. 10. 2017 od 16h do 19h v Slamnikarskem muzeju, Kajuhova 5, Domžale.

Predstavljamo uspešen skupni projekt Visoke poslovne šole ERUDIO, Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in oblikovalke dr. Gabrijela Fužir Bauer z imenom Kul dedi digit. Projekt v okviru sheme Po kreativni poti do znanja financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Z njim želimo pokazati, kako aktualna je (lahko) dediščina slamnikarstva, in kako lahko služi kot podlaga za nove izdelke in digitalne aplikacije. Dogodek pričenjamo ob 16. uri s strokovnim simpozijem Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni (v)pogledi, ki bo slamnikarstvo obravnaval v luči evropske, regionalne in lokalne dediščine. Zaključek simpozija bo pospremilo odprtje razstave Novo poglavje slamnikar-stva/-ja ob 19. uri, avtorice in projektne mentorice dr. Gabrijela Fužir Bauer.

Domžale and the straw hat industrial heritage – a symposium with the opening of the exhibition

October 25th 2017, 16.00 – 19.00, at the Straw Hat Museum, Kajuhova 5, Domžale.

We present you a successful joint project of ERUDIO Business School, Franc Bernik Cultural Centre Domžale, and a designer Gabrijela F. Bauer, PhD. The project works on the Creative way to knowledge scheme and is financed by European Social Fund, and Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia. We would like to show how topical straw hat heritage can be, and its option of being used as a base for new products and digital applications.
The event will begin at 4 P.M. with a professional symposium Domžale and the straw hat industrial heritage: contemporary (in)sights – it will consider the straw hat making in the light of European, regional, and local heritage. The closure of symposium will be accompanied by the opening of the exhibition New chapter of the straw hat make-ing/-er at 7 P.M., of an author and a project mentor Gabrijela Fužir Bauer, PhD.

 

12

 

Kul Dedi Digit ekipa bo skupaj delovala še dober mesec, do takrat pa nas čaka še kar nekaj dela. Še naprej bomo nadgrajevali spletno stran, izdelali končni osnutek promocijske strategije za Slamnikarski muzej in prototip mobilne aplikacije za slamnikarsko pot. Za konec pa bomo organizirali razstavo naše oblikovalke dr. Gabrijele Fužir Bauer, otvoritev katere bo septembra 2017 v Slamnikarskem muzeju. Spremljajte nas še naprej!

The Kul Dedi Digit team will be working together for a month or so, but we still have quite a lot work to do. We will continue upgrading our website, make the final draft of a promotional strategy for the Straw Hat Museum, and the prototype of the mobile application for the straw hat thematic trail. As our final act, we will organise the exhibition of our designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD, the opening of which will be held in September 2017 in the Straw Hat Museum. Stay with us!

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

 

11

 

Od 5. slamnikarskega sejma je danes minil točno en tedn, nam pa je ostal v odličnem spominu. Ne glede na to, da si slamnatih izdelkov ne boste mogli več ogledati na sejmu, pa nas lahko vedno obiščete v Slamnikarskem muzeju! Odprti smo od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob praznikih (razen 8. februar), nedeljah in ponedeljkih pa imamo zaprto.
Se vidimo!
—-
The 5th straw fair was exactly one week ago and it will stay in our memories forever! You will not be able to see our straw product in the fair no more, but you can nevertheless view them in our very own Straw museum! The opening hours are Tuesday – Friday from 10.00 to 12.00 and from 17.00 to 19.00 and Saturdays from 10.00 to 12.00. Sundays, Mondays and National Holidays closed.
See you there!

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

 

10

 

Naš 5. slamnikarski sejem je uspel! Obiskalo nas je veliko število ljudi, ki so uživali ob raznih glasbenih in plesnih točkah, modni reviji, in obhodih po stojnicah, kjer so jih pričakali prijazni razstavljavci. Prav tako so bili obiskovalci navdušeni nad sodobnimi izdelki iz slame naše oblikovalke dr. Gabrijele Fužir Bauer, še posebej všeč so jim bile njene torbice in lučke. Tudi kolo sreče ekipe projekta Kul Dedi Digit je bila velika atrakcija – ljudje so z veseljem sodelovali, vrteli kolo sreče in se zabavali, sploh otroci. Razdelili smo vse nagrade, tudi glavno nagrado, ki je bila slamnik po lastni izbiri. Skratka, bilo je izredno prijetno in veselo vzdušje. Se vidimo naslednje leto!

Our 5th straw hat fair has succeeded! A lot of people visited us, and they all enjoyed various musical and dancing performances, a fashion parade, and the stands with friendly exhibitors. The visitors were also impressed by the contemporary straw products made by our designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD, especially her handbags and the lamps. The Kul Dedi Digit team’s wheel of fortune was a big attraction, too. People were spinning the wheel and having fun, especially the children. All awards were given out, also the main one – the straw hat of winner’s own choice. The atmosphere was really pleasant and cheerful. See you next year!


  

9

Tudi letos se odvija vseslovenska muzejska poletna zgodba, le korak stran od vas!

POLETNA MUZEJSKA NOČ / Sobota, 17. junij 2017

MENAČENKOVA DOMAČIJA / Odprta od 18. – 20. ure, vstop prost.
Ustvarjalna reciklaža: Nakit iz papirja, ob 18. uri.
Večerno ustvarjanje z rokodelkami iz skupine MASIMM iz Medgeneracijskega društva Jesenski cvet Domžale. Poslanstvo skupine je skrb za nematerialne potrebe starejših. Učijo se novih in starih ročnih spretnosti z namenom predajanja vsem generacijam udeležencev. V delavnici vam bodo predstavile izdelavo nakita iz revijskega papirja: ogrlice, zapestnice itd.

SLAMNIKARSKI MUZEJ / Odprt od 18. – 20. ure, vstop prost
Ogled stalne razstave 300 let slamnikarstva na Slovenskem.
Muzejska trgovinica z moškimi, ženskimi in otroškimi slamniki ter drugimi izdelki iz slame.

Museum Summer Night / Saturday, June 17, 2017

MENAČENKOVA DOMAČIJA / open from 18 – 20 hours, free entry.
Creative recycling: Jewelry made of paper, at the 18th hour.
Evening creating the group MASIMM of Intergenerational Society Autumn flower Domžale. The mission of the group is to care for the non-material needs for the elderly. They learn new and old handicrafts with the aim of delivering all generations of participants. In the workshop they will be introduced making jewelry from magazine paper: necklaces, bracelets, etc.

Slamnikarska museum / open from 18 – 20 hours, free entry
Permanent exhibition of 300 years straw making in Slovenian.
The museum store with men, women and children Straw hats and other articles of straw.

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

 

 

 

8

Na letošnjem 5. slamnikarskem muzeju vam bomo predstavili tudi projekt Kul Dedi Digit. Cilj projekta je obuditev kulturne dediščine Domžal, v okviru projekta pa se predstavlja tudi gospa Gabrijela Fužir Bauer, ki je za nas pripravila prekrasno razstavo izdelkov iz slame.
Se vidimo!

On this years now annual straw hat fair we will introduce you our very own project called The Kul Dedi Digit project, which aims to bring back the cultural heritage of Domžale. As a part of this project, miss Gabrijela Fužir Bauer will present us wit her own hand-made straw products which will be presented to you on the exhibition.
We hope to see you there!

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

 

7

 

To soboto, 10. 6. 2017 bo v Slamnikarskem parku v Domžalah potekal že 5. slamnikarski sejem. Projekt Kul Dedi Digit je za obiskovalce pripravil KOLO SREČE. Postavljeno bo zraven odra, prvič pa se bo zavrtelo ob 10. uri. Kupončke boste lahko dobili pri razstavljalcih, anketarjih, maskoti, sladoledarju in pri študentu Samu, ki bo imel vodeni ogled po Slamnikarski poti. Se vidimo!

This Saturday, on the 10th of June 2017 in Straw hat park in Domžale, there will be the 5th straw hat fair. The Kul Dedi Digit project has prepared THE WHEEL OF FORTUNE for the visitors. It will be located next to the stage and will spin for the first time at 10 o’clock. The exhibitors, survey interviewers, the mascot, and the ice-cream seller will be giving out the coupons for the wheel. Student Samo, who will be your guide through the straw hat thematic trail will have a few coupons, too. See you soon!

Fotografija osebe Slamnikarski muzej Domžale.

 

 

6

Danes so se študentje, ki sodelujejo pri projektu Kul Dedi Digit, učili šivanja slamnatih kit pod vodstvom gospe Joži. Izkušnja jim bo vsekakor za vedno ostala v pozitivnem spominu!

Today, the students that are part of the Kul Dedi Digit project, were learning how to sew straw braids under the leadership of Miss Joži. This experience will certainly remain in their memory forever!

 

  

 

 

 

 

 

5

Tukaj je nekaj prototipov sodobnih izdelkov iz slame, ki jih izdeluje oblikovalka dr. Gabrijela Fužir Bauer. Pred vami so unikaten nakit, svetila, majhne škatlice …

Here are some prototypes of contemporary straw products, made by a designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD. We present you unique jewellery, lamps, small boxes …

  

 

4

Del slamnikarskega muzeja je prav tako muzejska trgovinica s prenovljenim in bogatejšim izborom izdelkov:

– moški, ženski, damski in otroških slamniki
– izdelava slamnikov po vaši želji
– številni izdelki iz slame: mali spominski slamniki, cekarji, vazice, posodice, zapestnice
– slamnikarska čokolada
– knjige, katalogi in brošure s področja slamnikarstva, domžalske zgodovine in kulturne dediščine
– druge informativne publikacije.

http://www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html

A museum store with renewed and richer selection of products:
– male, female, ladies and children’s straw hats
– manufacture of hats of your choice
– number of articles of straw: a small memorial Straw hats, handbags, wicker, vases, cups, bracelets
– museum chocolate
– books, catalogs and brochures
– other informational publications.

http://www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html

 

3

Slamniki so eni izmed najbolj raznolikih in vsestranskih modnih dodatkov 21. stoletja. Z uporabnostjo kombinirajo udobje in kulturno dediščino, pred kratkim pa smo se povezali tudi z avteničnimi Slovenskimi oblikovalci.
Ponosno vam predstavljamo Slamnikarski muzej v sodelovanju z Mila.Vert, Movinun ter Kavarna Flerin. Vse fotografije so bile posnete znotraj meja občine Domžale.

Fotografinja: Nika Koležnik
Model: Petra Škabar
Make-up: Neza Knific

Straw hats are one of the most diverse and versatile accessories of the 21st century. They combine comfort and cultural heritage with practicality. Recently, we connected with authentic Slovenian brands and designers.
We proudly present you the cooperation with Mila Vert, Movinun, and coffee bar Flerin. All photos were taken within the borders of the municipality of Domžale.

Photo: Nike Koležnik
Model: Petra Škabar
Make-up: Neža Knific

 

 

 

2

Na slamnikarkem sejmu, ki bo 10. junija 2017, bomo predstavili tudi prototipe sodobnih izdelkov iz slame, ki jih bo oblikovala dr. Gabrijela Fužir Bauer.
Postopek izdelave lahko vidite na priloženih slikah. Najprej iz slame očistimo odvečne plasti, očiščeno slamo obarvamo z naravnimi barvili in jo namočimo v vodo za lažje oblikovanje. Zlikamo jo v trakce in jih prilepimo na papir. Izdelki sledijo kmalu, ostanite z nami!

At the straw hat fair, on the 10th of June 2017 we will also present the prototypes of contemporary straw products, created by designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD.
As you can see on the pictures, the process starts with peeling the outer husks off the straw, then dyeing the cleaned straw with natural colourants, and soaking it in the water. It continues with ironing the straw into the ribbons and then glueing them on the paper. The final products are coming soon. Stay tuned!

 

 

 

 

Danes smo se na uradnem sestanku projekta Kul Dedi Digit učili o kulturni dediščini slamnikarstva po celem svetu! Pred vami so izdelki iz Švice, Srbije, Amerike in drugje.

Today, at our meeting of the Kul Dedi Digit project we learned about straw hat cultural heritage from all over the world! Here are some straw products from Switzerland, Serbia, America, and elsewhere.