Bratje Kurzthaler

Bratje Kurtzhaler, Slamnikarska tovarna v Domžalah

Ljubljanska cesta 68

 

Janez Kurzthaler, ki je tudi moral iz Marostike na Laškem, je s svojim bratom Alojzom kupil takratno Pavlijevo poslopje v Zg. Domžalah h.št. 2 in je l. 1869 sezidal ondi slamnikarsko tovarno ter ustanovil lastno tvrdko pod imenom »Bratje Kurzthaler«.

Z delom so tirolske tovarne nadaljevale pod isto streho Oberwalderjeve tovarne v Domžalah pod naslovom Tovarna klobukov in slamnikov Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale. V register je bila zapisana 22. Junija 1931. 30. Novembra 1931 je družbi pristopila še staro slamnikarsko podjetje P. Ladstätter in sinovi. Tovarna klobukov in slamnikov Ladstätter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale je bila na novo registrirana 22. Junija 1931. V registrih so z izjemo mengeške firme Stemberger et Mellitzer brisale firme pod prvotnimi imeni. Ugasnitev domžalske posamezne firme Bratje Kurzthaler je bila označena v registru 6. Decembra 1932. Še prej 16. Februarja 1932 je bil izpisan Hans Kurzthaler kot poslovodja Tovarna klobukov in slamnikov Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale. Iz Domžal se je preselil v Linz, njegova tovarna, hiši in drugo posestvo je postalo last ljubljanskega Kreditnega zavoda.

1876 so sezidali hišo, ki so jo 1900 za eno nadstropje nadzidali. Imeli so pogon na lokomobilo 50 KM in dinamo za razsvetljavo.

1910 so postavili stanovanjsko vilo preko ceste od tovarne, ki ima na pročelju bogato dekoracijo s figurami, imela pa je tudi izjemno notranjo opremo. Gradili so jo beneški gradbeni mojstri.

1922 so imeli zaposlenih 82 moških in 60 žensk, 8 preddelavcev ter vodstvo podjetja. Izdelali so 60.000 slamnikov, kapaciteta podjetja pa je bila 250.000. Prodajali so samo po takratni kraljevini, kite pa so dobivali iz Kitajske in Japonske.

Tovarna je nehala delovati 1932. Danes je na njenem mestu parkirišče.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 


 

 

The Kurtzhaler Brothers, The Straw Hat Factory in Domžale

 

Prior to arriving in Domžale in 1868, the Kurzthaler brothers were involved in the straw hat business in Marostica, Italy, and in Wels, Austria. They bought Pavli’s Inn in Zgornje Domžale, which stood alone surrounded by farmland and was therefore suitable for the bold planning and construction of new factory buildings. There they built a straw hat factory and established a company named “The Kurzthaler Brothers”.

The factory achieved its greatest progress in the years 1909 and 1910, when an electric steam powered plant, a new dye works, a bleaching plant and auxiliary buildings were constructed. In 1912 and 1913, a modern residential villa was built on the other side of the street, opposite the factory. The company operated until 1931, when the Tyrolean companies merged into one larger company in order to reduce operating costs. Its name was Tovarna klobukov in slamnikov (The Hat Factory) Ladstätter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d.z.o.z.

In 1922, 82 men and 60 women, 8 leaders of workers and the leadership were employed. They made 60.000 straw hats, and the capacity of factory was 250.000.  They were selling them only over the then kingdom. The braids were imported from China and Japan.

The factory stopped operating in 1932. At its location, there is currently a large car park.