Bratje Oberwalder ali Povževa slamnikarska tovarna

Bratje Oberwalder ali Povževa slamnikarska tovarna

 

Jožef Oberwalder, oče tovarnarja v Zg. Domžalah h.št. 30, je priče prihajati v Domžale že okrog l. 1840.

Družabnik te tvrdke (Bratje Kurzthaler) je bil tudi Jožef Oberwalder, rojen 28. sept. 1849 v St. Veit. Ta se je l. 1881 poročil z domačinko Slovenko Marijo Hribar, zemljakinjo v Zg. Domžalah h. št. 30. L. 1882 si je v tej hiši postavil slamnikarsko tovarno in ustanovil lastno tvrdko pod imenom »Bratje Oberwalder«.

Družabniki podjetja so bili še trije bratje – Tomaž, Peter in Johan. Slednja dva sta imela že vsak svojo trgovino, Peter v Wiener Neustadtu in Johan v Wellsu. Tko je pri domžalskem podjetju sodeloval le Tomaž, ki pa se je 1906 smrtno ponesrečil v snežnem plazu na Grossglocknerju.

Tovarna je imela na Dunaju trgovsko poslovno stavbo. Leta 1905 je bila za razsvetljavo tovarne zgrajena acetilenska plinska postaja in instalacija. Tovarna je svoj vrhunec doživela do leta 1907.

Po 1. svetovni vojni so bili zaradi nacionalizacije prisiljeni razdeliti premoženje v Domžalah in na Dunaju. 1921 je bilo zaposlenih 6 delavcev in 12 delavk, ki so izdelali 18.000 slamnikov in jih prodajali o vsej državi. Kite so dobivali iz Švice in Italije ter trakove iz Nemčije. 1932  je podjetje prenehalo delovati, in bilo nekaj let kasneje izbrisano iz registra kot zadnje tirolsko podjetje v Domžalah. Kasneje je Tomaž Oberwalder nadaljeval slamnikarsko obrt, vendar v mnogo manjšem obsegu. Po drugi svetovni vojni je bila Povževa tovarna nacionalizirana, v denacionalizacijskem postopku pa vrnjena dediču Jožetu Oberwalderju.

 

12-Polževa danes_foto Saša Roškar 01
Povževa domačija danes

 

 


 

The Oberwalder Brothers or Povž’s Straw Hat Factory

 

The Tyrolean, Jožef Oberwalder, started to visit Domžale as a peddler around 1840.

His son, also named Jožef Oberwalder, was first a shareholder in the Kurzthaler Brothers straw hat factory which was built in 1869. In 1881, he married Marija Hribar, who brought start-up capital into the marriage – that is, she inherited Povž’s farm in Zgornje Domžale 30, where a straw hat factory under the name Oberwalder Brothers was founded in 1882.

Three of the Oberwalder brothers, Thomas, Peter and Johann, were also shareholders in the company. Peter and Johan already had their own shops, so Tomaž was the only one cooperating in the company in Domžale. He lost his life on the Grossglockner in an avalanche in 1906.

The factory, which had a commercial building in Vienna, saw its peak in the years before 1907.

Following World War I, they were compelled to divide their property in Domžale and in Vienna due to nationalisation. In 1921, 18 workers were employed. They made 18.000 straw hats and were selling them all over the country. Braids were imported from Switzerland and Italy, and the strips from Germany.

In 1932, the company ceased to operate and was deleted from the register a few years later as the last Tyrolean company in Domžale. Thomas Oberwalder later continued making straw hats, but to a much lesser extent.

After World War II, the Povž’s Straw Hat Factory was nationalised, but in denationalisation procedure, it was returned to the inheritor Jože Oberwalder.