Delavnice

Delavnica izdelovanja kit iz slame in šivanja slamnikov

 

cropped-1-slamnikarski-muzej-nekoc48d_roc48dno-pletenje-in-c5a1ivanje-foto-31.jpg

Delavnice prirejamo za vse, ki jih zanima prenos tradicije in znanja, ki izumira, na mlajše rodove.

Za vse, ki se želijo naučiti rokodelskih spretnosti naših babic in dedkov.

Današnje generacije industrijske objekte v Domžalah doživljajo predvsem kot objekte industrije, ki je delovala po 2. svetovni vojni, mnogi so bili v njej zaposleni. Vendar pa so glavna industrijska območja v središču Domžal vzpostavile tirolske slamnikarske tovarne konec 19. stoletja.  Danes lahko v središču Domžal prepoznamo pet velikih tovarniških območij (današnja občina, območje parkirišča ob Veleblagovnici, stanovanjski kompleks Krizant, območje Univerzala in območje Mercator centra in knjižnice).

 

 

Straw braids making and sewing the straw hats workshops

 

The workshops are arranged for everyone interested into transferring the disappearing tradition and knowledge among the younger generations.

For all that are interested in learning handcraft skills of our grandmothers and grandfathers.

Present generations are experiencing the industrial objects of Domžale mostly as objects of the industry, operating after the World War II. But the main industrial objects in the centre of Domžale were established into the Tyrol straw hat factories at the end of the 19th century. We can recognise five big factory areas in the centre of Domžale.