Franc Cerar, Tovarna slamnikov in klobukov

Franc Cerar, Tovarna slamnikov in klobukov

 

Domača firma Franc Cerar iz Domžal navaja ustanovno leto 1860 (po izidu liberalističnega zakona 1959).

Proizvodnja v kosih pred prvo svetovno vojno: 80.000, med vojno 20.000. Prodaja: Hrvaška, Slavonija, Bosna, Hercegovina, Črna gora, Dalmacija, Štajerska, Koroška, Primorska, Ogrska, Češka, Avstrija. Leta 1919 je bilo zaposlenih 36 delavcev (10 m, 20 ž, 2 preddelavca, 4 uradniki). Dve hidravlični stiskalnici, 20 šivalnih strojev. Po vojni proizvodnja 150.000. Od domačih kit se je porabilo 18.000 kosov (18x24m) in uvoženih kit v 4 balah (4×124 m).

Prva v nvi državi vpisana slamnikarska posamezna firma je bila Franc Cerar, Stob. Registrirana 6. Decembra 1922. Izdelovanje klobukov iz slame in klobučevine, prodaja na drobno in debelo. Lastnik naveden Franc Cerar, tovarnar v Stobu 50, prokura pa podeljena Francu cerarju ml. Prehod k družbeni firmi je bil označen v registru na sodišču v Ljubljani 22. Januarja 1923. Podružnico so imeli tudi v celju. 9. Novembra 1925 je bil Franc st. izbrisan iz registra. Leta 1927 je bil zaradi dolgov nad podjetjem razglašen konkurz, ki je bil 31. Decembra 1927 odpravljen, ker je bila sklenjena prisilna uprava.

»Logar« Janez Markužič je bil rojen 16. maja 1833 v Zg. Domžalah h. št. 46, kjer se je tedaj reklo po domače pri »Logarju«. Tudi njegov oče je izdeloval slamnike. Janez se je preselil v Stob. Pri hiši št. 24 je bil prejšnje čase cel grunt »pri Žankarju«, ki pa je bil razprodan. Hišo in gospodarsko poslopje je kupil Luka Kvas iz Trzina. Od njega je kupil gospodarsko poslopje Janez Markužič, ga do tal podrl in sezidal na tem mestu slamnikarsko tovarno, Stob, št. 50. Po njegovem domačem imenu se je reklo tu pri »Logarjevem Janezu« in pozneje kar pri »Logarju«. Od Lukeževe hčere Neže omožene z Janezom Capuder je potem kupil še hišo. Umrl je 18. febr. 1888. Vdova Helena se je poročila s Francom Cerarjem, iz Sp. Domžal, h. št. 4, sedanjim veleuglednim slamnikarskim tovarnarjem v Stobu št. 24.

Tovarna Franca Cerarja vStobu obstoja torej že od leta 1857.

Leta 1929 je bilo poslopje prodano in preurejeno v Dobrodelni dom.

3-Cerar danes foto OD
Cerararjeva tovarna danes

 


 

Franc Cerar, The Straw Hat Factory

 

The domestic company Franc Cerar from Domžale lists the founding year of 1860 (after the outcome of the 1959 liberal law).

Production in pieces before World War I: 80.000, during the war: 20.000.

The sale: Croatia, Slavonia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Dalmatia, Styria, Carinthia, Primorska, Hungary, Czech Republic, Austria. In 1919, there were 36 employees, 2 hydraulic presses and 20 sewing machines.

Production after the war: 150.000 (18.000 pieces od local braids (18x24m) and 4 imported bales (4x124m) were used).

In 1857, Janez Markužič, known locally as Logar, built a small straw hat factory in Stob. Following his death, the straw hat maker Franc Cerar married Markužič’s widow, and in the 1890’s continued producing handicrafts at her home. For this reason, Cerar’s factory was called ‘At Logar’. He was one of the largest straw hat manufacturers in Domžale, who, prior to World War I, successfully faced Tyrolean competition.

Following World War I, his company was taken over by his son who was not, however, as successful as his father.

In 1929, the building was sold and a Charity Home was established there.