Trgovina

Muzejska trgovinica

 

Dobrodošli v naši muzejski trgovinici s prenovljenim in bogatejšim izborom izdelkov:

– moški, ženski, damski in otroških slamniki
– izdelava slamnikov po vaši želji
– številni izdelki iz slame: mali spominski slamniki, cekarji, vazice, posodice, zapestnice 
– slamnikarska čokolada
– knjige, katalogi in brošure s področja slamnikarstva, domžalske zgodovine in kulturne dediščine
– druge informativne publikacije.

http://www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html

 


Museum store

A museum store with renewed and richer selection of products:

– male, female, ladies and children’s straw hats
– making straw hats of your choice
– a lot of products of straw: small  straw hats as souvenirs, handbags, vases, cups, bracelets
– museum chocolate
– books, catalogs, and brochures
– other informational publications.

http://www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html