J. Mellitzer, Kleinlercher & Co. Domžale ali »Nova fabrika«

J. Mellitzer, Kleinlercher & Co. Domžale  ali »Nova fabrika«

Prva tirolska tovarna, ki je klonila po prvi vojni, je bila J. Mellitzer, Kleinlercher et. Co., Domžale. V oktobru 1927 je bila prodana njene »Nova tovarna« na Ljubljanski cesti št. 55 in 56. Iz registra je bila izbrisana 21. Novembra 1927.

1874 je bila sezidana še takoimenovana »Nova tovarna« v Sp. Domžalah, h.št. 30 na takratni Vilarjevi njivi. Postavili so jo Pavel Mellitzer, Andrej Kleinlercher, Simon Blasnig in drugi. Sprva so nameravali zidati v Študi na Vavtarjevem zemljišču h. št. 9,  ker je Pavel Mellitzer že imel v Študi št. 5 svojo tovarno. A jim je bil ta svet predrag. Ustanovili so svojo trvdko pod imenom »J. Mellitzer, Kleinlercher & Co.«

Februarja 1945 so poslopje bombardirala zavezniška letala in je bilo precej poškodovano. Po vojni je bilo obnvoljeno in nadzidano za eno nadstropje. Danes je to sedež občine.

 

 

 


 

 

 

J. Mellitzer, Kleinlercher & Co. Domžale or “The New Factory”

The name “Nova fabrika” (The New Factory) originates in the fact that this was the first new Tyrolean straw hat factory in Domžale. It was built in 1874 by Pavel Mellitzer, Andrej Kleinlercher, Simon Blasnig and others on what was then Vilar’s field outside the village in Zgornje Domžale. They established their company, named “J. Mellitzer, Kleinlerceher & Co.”

In February 1945, the building was bombed by allied aeroplanes and was badly damaged. After the war, it was renovated and extended for one floor. Today this is the seat of the municipality.