Karol Košir, Slamnikarstvo

Karol Košir, Slamnikarstvo

 

Po prvi vojni preneha nekaj domžalskih delavnic (npr. Mazovec). Ta čas pa postaneta aktivna domžalska obrtnika v 30-tih Marija in Karel Košir.

Med domačimi posameznimi proizvajalci je bil v Domžalah najpomembnejši sredi 30-tih Karel Košir. Pri njem so delale 3-4 ženske. Ni bil registriran na sodišču. V sezoni je izdelal 5.000-10.000 kosov, ki jih je sam prodajal po Srbiji, Bosni in Hrvaški. Slamnate kite je dobival iz tujine, slamnike pa delal tudi iz domačih kit. Premog je dobival iz Trbovelj.

Karel Košir, ki je bil poročen s hčerjo Franca Cerarja, slamnikarja iz Stoba, je odprl slamnikarsko delavnico leta od 1927 na Stobovski cesti št. 3. Zaposloval je tri ali štiri šivalke in prodajal slamnike sam v Srbijo, Bosno in na Hrvaško. Večinoma je kite uvaža, nekaj pa je uporabljal tudi domačih.

 

 

 


 

 

 

Karol Košir, Straw Hat Making

 

The tradition of Cerar’s straw hat factory continued in Košir’s workshop, in its immediate vicinity. Karol Košir was a worker in Cerar’s straw hat factory who married his employer’s daughter, Frančiška Cerar.

He had  3-4 seamstresses employed  Most of the plaits were imported, some of them also made at home. In one season he produced 5.000-10.000 straw hats and was selling them by himself in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia.