Ladstätterjeva elektrarna, barvarna, belilnica in livarna

Ladstätterjeva elektrarna, barvarna, belilnica in livarna

 

Dimnik na parkirišču nakupovalnega središča je zadnja materialna sled za največjo slamnikarsko tovarno v Domžalah. Chrysant Ladstätter je leta 1905 za potrebe tovarne na tem mestu zgradil energijski obrat z elektrarno, barvarno, belilnico in livarno. To je bil največji tovrstni obrat v Domžalah in je služil tudi za potrebe drugih Ladstätterjevih podružnic po Evropi.

Po propadu slamnikarske industrije je objekt kupil usnjar Pollak, eden izmed začetnikov zelo uspešnega obdobja usnjarstva v Domžalah.

 

Na razglednici iz leta 1932: levo Ladstätterjeva tovarna, na sredini tovarna J. Oberwalder & Co., desno Ladstätterjeva barvarna, belilnica, livarna in elektrarna.

 

 

 

 


Ladstätter’s Power Plant, Dye Works, Bleaching Plant and Foundry

 

A chimney in the car park of the shopping mall is the last physical trace of the largest straw hat factory in Domžale. In 1905, Chrysant Ladstätter added an energy production facility there for the needs of the factory, including a power plant, dye works, bleaching plant and foundry. This was the largest facility of its kind in Domžale, and also served the needs of Ladstätter’s other subsidiaries in Europe.

Following the collapse of the straw hat industry, the facility was bought by a leather dealer, Pollak, who was one of the initiators of a very prosperous leather industry period in Domžale.

Advertisements