Kontakt

Kontakt

Slamnikarski Muzej, Kajuhova 5, 1230 Domžale

Odprto: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob praznikih (razen 8. februar), nedeljah in ponedeljkih zaprto.

Informacije: 01 / 724 84 08 ali (01 / 722 50 50) v odpiralnem času muzeja

e-pošta: slamnikarski.muzej@kd-domzale.si

Spletna stran: http://www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html 

 

Contact

Straw Hat Museum, Kajuhova 5, 1230 Domžale

Open: from Tuesday to Friday, 10.00-12-00 and 17.00-19.00; on Saturdays. 10.00-12.00; on holidays (except 8th February), Sundays and Mondays, closed.

Information: 01 / 724 84 08 or (01 / 722 50 50)

e-mail: slamnikarski.muzej@kd-domzale.si

Website: http://www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html 

 

Advertisements