Slamnikarski muzej

Slamnikarski muzej Domžale

 

Godbeni dom, Kajuhova cesta 5, parc. št. 4761, k.o. Domžale / objekt ima status nepremične kulturne dediščine Domžale – Godbeni dom (EŠD 13709)

 

Prva in izhodiščna točka sprehoda je Slamnikarski muzej, ki bo v tem primeri igral dvojno vlogo:

Rezultat iskanja slik za slamnikarski muzej

Sprehod po mestu je lahko samostojen obisk, spoznavanje in doživljanje slamnikarske dediščine v ožjem središču mesta, lahko pa je tudi nadaljevanje obiska muzeja. V tem primeru bo obiskovalec povezal podobo slamnikarstva, ki jo je dobil v muzeju s prostorom, z objekti in območji, kjer se je ta dejavnost odvijala.

V primeru samovodenja s pomočjo zloženke, vodnika ali spletne aplikacije, ko ni načrtovan tudi obisk muzeja, je smiselno muzej izpustiti.

 

 

 

 


 

 

 

Straw Hat Museum Domžale

 

The first and the beginning location point is the Straw Hat Museum, which is playing the double role here:

The walk through the town could be an independent visit, getting to know and experiencing the straw hat heritage in the centre of the town, or the continuing of visiting the museum. In this case, the visitor will connect the image of straw hats, earned in the museum, with space, objects and the areas, where it all happened.

In case of self-leading with the help of the brochure, the guide, or web application, when visiting the museum in not intended, the museum is reasonably left out.